Stručni ispiti / 9. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike tjelesne i zdravstvene kulture u Splitu OŠ, nastavak proljetnog roka 2020.