Stručni ispiti / 26. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike tjelesne i zdravstvene kulture OŠ u Splitu, jesenski rok 2020.