Stručni ispiti / 16. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike tehničke kulture u Splitu, proljetni rok 2019.