Stručni ispiti / 29. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike tehničke kulture u Osijeku, proljetni rok 2024.