Stručni ispiti / 17. travnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike tehničke kulture OŠ u Rijeci proljetni rok 2023.