Stručni ispiti / 14. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike tehničke kulture OŠ u Rijeci proljetni rok 2022.