Stručni ispiti / 3. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike tehničke kulture OŠ u Rijeci proljetni rok 2021.