Stručni ispiti / 5. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Zagrebu, rujan 2023.