Stručni ispiti / 1. rujna 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Zagrebu – rujan 2022.