Stručni ispiti / 18. rujna 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Splitu – rujan 2023.