Stručni ispiti / 24. siječnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge OŠ u Splitu, zimski rok 2022.