Stručni ispiti / 6. rujna 2021.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike pedagoge DV u Splitu, rujan 2021.