Stručni ispiti / 6. ožujka 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Zagrebu – ožujak 2023.