Stručni ispiti / 12. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Splitu – svibanj 2022.