Stručni ispiti / 6. rujna 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore u predškolskim ustanovama u Splitu – rujan 2022.