Stručni ispiti / 15. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Splitu, proljetni rok 2021.