Stručni ispiti / 26. siječnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, zimski rok 2024.