Stručni ispiti / 26. siječnja 2023.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, zimski rok 2023.