Stručni ispiti / 19. siječnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike stručne suradnike edukacijske rehabilitatore OŠ u Rijeci, zimski rok 2022.