Stručni ispiti / 30. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike španjolskoga jezika u Karlovcu, jesenski rok 2023.