Stručni ispiti / 3. rujna 2019.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Zagrebu – rujan 2019.