Stručni ispiti / 7. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge u predškolskim ustanovama u Splitu – rujan 2020.