Stručni ispiti / 2. lipnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge osnovnih škola u Splitu, proljetni rok 2020.