Stručni ispiti / 14. listopada 2019.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge osnovnih škola u Splitu, jesenski rok 2019.