Stručni ispiti / 9. svibnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge osnovnih škola u Rijeci, proljetni rok 2019.