Stručni ispiti / 19. travnja 2019.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge osnovnih škola u Osijeku, proljetni rok 2019.