Stručni ispiti / 29. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge OŠ u Splitu, proljetni rok 2024.