Stručni ispiti / 13. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge OŠ u Splitu, proljetni rok 2021.