Stručni ispiti / 23. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge OŠ u Splitu, jesenski rok 2023.