Stručni ispiti / 20. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike pedagoge OŠ u Splitu, jesenski rok 2020.