Stručni ispiti / 3. listopada 2023.

Stručni ispiti za pripravnike njemačkoga jezika OŠ u Splitu, jesenski rok 2023.