Stručni ispiti / 30. siječnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Splitu, zimski rok 2020.