Stručni ispiti / 30. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Splitu, nastavak proljetnog roka 2020.