Stručni ispiti / 14. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Splitu, jesenski rok 2022.