Stručni ispiti / 19. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Splitu, jesenski rok 2020. nastavni sat i usmeni dio