Stručni ispiti / 18. siječnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Osijeku, zimski rok 2022.