Stručni ispiti / 27. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike matematike OŠ u Osijeku, proljetni rok 2022.