Stručni ispiti / 8. siječnja 2020.

Stručni ispiti za pripravnike logopede u Rijeci– siječanj 2020.