Stručni ispiti / 2. ožujka 2022.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Zagrebu, zimski rok 2022. B. Petreski