Stručni ispiti / 27. listopada 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne umjetnosti u Zagrebu, jesenski rok 2021. B. Petreski