Stručni ispiti / 17. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Zagrebu, nastavak proljetnog roka 2020. viša savjetnice B. Petreski