Stručni ispiti / 7. rujna 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture u Splitu, OŠ, nastavak proljetnog roka