Stručni ispiti / 5. svibnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2022.