Stručni ispiti / 11. svibnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Zagrebu, proljetni rok 2021.