Stručni ispiti / 12. listopada 2022.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Zagrebu, jesenski rok 2022., Z. Prohaska