Stručni ispiti / 29. siječnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, zimski rok 2024.