Stručni ispiti / 23. travnja 2024.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, proljetni rok 2024.