Stručni ispiti / 21. travnja 2022.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, proljetni rok 2022.