Stručni ispiti / 15. listopada 2020.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Splitu, jesenski rok 2020.