Stručni ispiti / 28. travnja 2021.

Stručni ispiti za pripravnike likovne kulture OŠ u Rijeci proljetni rok 2021.